ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với nền tảng edvin do edvin Inc cung cấp (sau đây gọi là "chúng tôi"). Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này ("Điều khoản") quy định việc bạn sử dụng nền tảng edvin và các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua nền tảng ("Dịch vụ"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng edvin, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến để kết nối học sinh/sinh viên với gia sư cho các môn học khác nhau. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm truy cập các buổi dạy kèm trực tuyến, công cụ trò chuyện và hội nghị video cũng như các tài liệu và tài nguyên giáo dục khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Tài khoản người dùng

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tạo tài khoản trên nền tảng edvin. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình.

Sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin

Bạn có thể sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ theo các Điều khoản này. Bạn đồng ý không sử dụng nền tảng hay Dịch vụ:

Thanh toán và Hoàn tiền

Chúng tôi tính phí khi truy cập vào một số Dịch vụ nhất định và các khoản phí này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Dịch vụ phải được thanh toán tại thời điểm mua và chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và PayPal. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho Dịch vụ sau khi đã mua, ngoại trừ trường hợp gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hoặc trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ như quảng cáo.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung, tài liệu và phần mềm được sử dụng trên nền tảng edvin và trong Dịch vụ sẽ được bảo hộ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sở hữu hoặc có các giấy phép cần thiết để sử dụng mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nền tảng và Dịch vụ của edvin, bao gồm tất cả phần mềm, văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh và nội dung khác. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào từ nền tảng hoặc Dịch vụ của edvin cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ CỦA EDVIN ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC TIN CẬY CỦA NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ HOẶC RẰNG CHÚNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG PHÁT SINH LỖI. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EDVIN INC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC THEO CHẾ TÀI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn bị giới hạn và bạn đồng ý rằng trong trường hợp bạn có bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi, biện pháp khắc phục duy nhất và riêng có của bạn là ngừng sử dụng nền tảng và Dịch vụ edvin.

Thẩm quyền tài phán

Các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp tại bang California mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn nào hoặc xung đột với điều khoản hoặc quy định pháp luật. Bất kỳ vụ kiện, kiện tụng hoặc tố tụng pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin sẽ được tiến hành duy nhất tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang tại Hạt Los Angeles, California.

Sử dụng dữ liệu

Bằng việc sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật riêng tư của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện nền tảng và Dịch vụ, phân tích việc sử dụng và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ như được quy định trong Chính sách bảo mật riêng tư của chúng tôi.

Trẻ vị thành niên

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm giám sát trẻ sử dụng nền tảng và Dịch vụ. Chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) và sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Quyền kiểm soát của cha mẹ

Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp được khuyến khích sử dụng các công cụ kiểm soát của phụ huynh để giám sát quá trình trẻ sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin.

Trách nhiệm pháp lý đối với Trẻ vị thành niên

Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc trẻ vị thành niên sử dụng nền tảng và Dịch vụ của edvin, bồi thường cho chúng tôi tất cả khiếu nại, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng nền tảng và Dịch vụ của trẻ vị thành niên.

Tuân thủ COPPA

Chúng tôi tuân thủ COPPA và sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn cần người giám hộ/cha, mẹ đồng ý đăng ký và sử dụng edvin. Nếu không bạn không được phép sử dụng edvin và tài khoản của bạn sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

Hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cha mẹ, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc để cung cấp nền tảng và Dịch vụ.

Báo cáo nội dung không phù hợp

Người dùng được khuyến khích báo cáo nội dung hoặc hành vi không phù hợp, đặc biệt liên quan đến trẻ vị thành niên. Báo cáo ngay lập tức nếu có hành vi vi phạm các Điều khoản này.

Sử dụng nội dung giáo dục

Nội dung giáo dục chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và không thay thế tư vấn chuyên môn. Chúng tôi không chứng thực hoặc đảm bảo tính chính xác của nội dung giáo dục.

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua trọng tài theo quy định của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ tại Los Angeles, California.

Sửa đổi các Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng và Dịch vụ edvin sau khi sửa đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản sửa đổi.