Quy tắc sử dụng nền tảng edvin

Chào mừng bạn đến với nền tảng edvin do edvin Inc cung cấp ("chúng tôi"). Để đảm bảo trải nghiệm tích cực và hiệu quả cho tất cả người dùng, chúng tôi đã thiết lập các Quy tắc sử dụng sau. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng edvin, bạn đồng ý tuân thủ các quy tắc này. Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào nền tảng, ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì edvin sẽ trực tiếp báo cáo hành vi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Đăng ký tài khoản

2. Sử dụng có trách nhiệm

3. Nội dung và Hành vi

4. Nội dung giáo dục

5. Thanh toán và Phí

6. Tuân thủ Điều khoản

7. Báo cáo vi phạm

8. Thay đổi Quy tắc

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Quy tắc sử dụng này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng edvin sau những sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các quy tắc đã sửa đổi.

Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Quy tắc sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@edvin.ai.