CHÍNH SÁCH BẢO MẬT RIÊNG TƯ

1. Giới thiệu

Chào mừng đến với edvin, Inc ("chúng tôi"). Chính sách bảo mật riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng nền tảng công nghệ giáo dục ("Nền tảng") Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) của chúng tôi. Chính sách này cũng giải thích các quyền và lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc truy cập hay sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật riêng tư này.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

3. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

5. Lựa chọn và kiểm soát của bạn

6. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Nền tảng này không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin như vậy.

8. Thay đổi Chính sách bảo mật riêng tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng thông qua Nền tảng hoặc các phương tiện khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Chính sách bảo mật riêng tư đã sửa đổi.

9. Quyền của bạn

10. Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@edvin.ai.